Jak Paprzyca stali się Książyk?

 

 

1. Paprzyca rycerze osiedlenie się w Niewino przysiółków

W XV wieku w okolice Bielsk Podlaski (Podlaskie) przybyli rycerze herbu Paprzyca. Nie wiadomo skąd pochodzili, otrzymali duże nadanie ziemskie w tej okolicy zapewne około 50 włók, które stało się zaczątkiem okolicy szlacheckiej Niewino, zwanej niegdyś również Niwino. Obecność rodzin Niwiński jest również potwierdzona w miejscowości Malinowo, wsi wymieniono po raz pierwszy w 1512 roku wieś została założona w “terenie” z Niewino szlachetnego. Zapewne właśnie tutaj powstało pierwsze osiedle rycerzy herbu Paprzyca. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1528 roku, kiedy to notowano Seło Staroie Niewino 7 rodzinami rycerskimi.

niewino  Istnieje 5 Niewino przysiółki w gminie Wyszki, powiecie bielskim, w województwie podlaskim. 

2. Ta lokalna szlachta bierze nazwę Niwiński

Tutejsza szlachta przyjęła nazwisko Niwiński, zwani czasem również Niewińskimi herbu Paprzyca. W ciągu wieków część z nich używała  również herb Nowina, Łabędź i Lubicz. Z czasów XVI wieku wspomina się wielu Niewińskich. W XVII wieku niektórzy z nich doszli już do pewnego znaczenia w ziemi bielskiej. Zatem niektórzy Niwińscy wybili się spośród drobnej szlachty stając się średniozamożnymi szlachcicami

Większość rodów z tych okolic było nie zamożnymi rodami, które nie zrobiły wielkiej kariery i  często brak o nich danych w Herbarzach, z Niwińskimi jest inaczej. Są opisywani przez Herbarz hrabiego Uruskiego.

3.     Używali przydomków Książyk

Aby odróżnić się od innych ludzi Niwiński, niektórzy wybitni rodziny postanowił użyć pseudonimów Chreba i Książyk. Z czasem stało się to nazwa. Nowa gałąź szlachty  powstała niezadługo i potwierdzone w oficjalnych dokumentach.

Kroniki mówią, że niektóre Niwińsky podbił z drobnej szlachty, aby stać się średnim (szlachta zamożna szlachta). Jednak ci, którzy pozostali w strefie Niwino pozostał w statucie małej szlachty. Mimo to, niektóre z nich były dość bogaty. Jako przykład, Sebastian Niwińsky dał 6 (107,4 ha voloks) Nieruchomość do syna Macieja Książyk.

kuszaba

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Książyk z rodu Niwiński h. Paprzyca

Zalecany artykuł: Nas Herb

 

4.   Prawa Szlachta nie Twierdził?

W pierwszej połowie XIX wieku zaborca rosyjski zarówno w Królestwie Polskim jak i w Cesarstwie przeprowadził weryfikacje polskiej szlachty, należało udowodnić swoje pochodzenie.  Większość szlachty z tych okolic była „szlachtą odwieczną”, lecz nie byli w stanie tego udowodnić, należało mieć utytułowanego przodka, dokumenty to stwierdzające oraz pieniądze, gdyż podanie do urzędów kosztowało. Szlachta z okolic Topczewa i Wyszek w przeważającej części nie zdołała udowodnić swych praw, jednak Niewiński dokonali tego. W latach 1843-1860 zostali „wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty okręgu białostockiego”.

villages

Ref: Historia powstania wsi Niewino Stare

Marie-Jeanne, Brussels

Back to GENEALOGY

Leave a Reply

Your email address will not be published.