Genealogia genetyczna w praktyce

tree

Poznałam Profesora Łukasza Lubicz Łapińskiego  w zeszłym roku, na konferencji  zorganizowanej przez Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu. Powiedział mi, że Podlaskie był z pewnością najlepszy grunt dla badaczy genealogii genetycznej w Polsce. Podlaskie jest historyczną kolebką naszej rodziny Książyk i rodziny “drobnej szlachty” w tym regionie mają wspólne cechy. Według Pr Lubicz- Łapińskiego, testy genetyczne umożliwiają identyfikację i podłączenie rodów. Specyfika każdej rodziny są przekazywane przez pokolenia i stulecia. Na przykład, można znaleźć wspólne elementy w ciągu upływu tych 600 lat i około 14-18 pokoleń od wspólnego przodka.

Profesor Łukasz Lubicz Łapiński jest przyjazny, jasny i przede wszystkim on może to wyjaśnić w prostych słowach złożoność genetyki. Oto wideo relacja z wykładu dra. w Warszawskim Towarzystwie Genealogicznym 29 lutego 2016  na temat “Genealogia genetyczna w praktyce. Wykorzystanie badań DNA do analiz pokrewieństwa na przykładzie rodzin pogranicza mazowiecko-podlaskiego”.

Marie-Jeanne, Paris.

Back to GENEALOGY

Genealogia genetyczna w praktyce. Wykorzystanie badań DNA do analiz pokrewieństwa na przykładzie rodzin pogranicza mazowiecko-podlaskiego.

Leave a Reply

Your email address will not be published.