“Książyk for America”

1926 was the 150th Commemoration of US Independence. The Polish government invited Polish citizens to sign the Polish Declarations of Admiration and Friendship for the United States         (Polskacover Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych). A collection of 111 manuscript volumes was compiled in Poland and delivered to President Calvin Coolidge at the White House. Capture5

Kazimierz Książyk, Jan/Jozef (?) Książyk    Stanislaw Książyk      signed the Declaration.

Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych  zbiór 111 tomów opracowanych w Polsce i dostarczonych do Białego Domu prezydentowi Calvinowi Coolidge z zamierzeniem uczczenia 150. rocznicy Deklaracji Niepodległości. Zbiór opracowany w 1926 zawiera pozdrowienia i podpisy przedstawicieli wszystkich szczebli władz II Rzeczypospolitej (z prezydentem Ignacym Mościckim i premierem Kazimierzem Bartlem na czele, oraz posłami na Sejm i senatorami Rzeczypospolitej), duchownych (z prymasem Aleksandrem Kakowskim), wojskowych, przedsiębiorców, naukowców oraz ok. 5½ miliona podpisów uczniów szkół polskich. Wśród sygnatariuszy Deklaracji był także m.in. Józef Piłsudski. MJ, Paris

CaptureCapture3

Capture2

Leave a Reply

Your email address will not be published.