Monthly Archives: February 2015

Andrzej Książyk, Łożniczy króla Aleksandra Jagiellończyka

Skartabellat szlachta?  Szlachta zaściankowa? Szlachcice zagrodowi? Gołota szlachecka? Drobna szlachta?  Jeszcze nie wiem i to nie ma znaczenia.  Wczoraj, w Bibliotece Narodowej w Warszawie, spotkałam się z Andrzejem Książyk. On jest interesującym facetem.

Andrzej Książyk is mentioned in two books:

Herbarz Polski  tome XIII (page 59-60) – Adam Boniecki – Warszawa 1909.

Liber Quitantarium Alexandri Regis ab a. 1502 ad 1506 – Ksiega skarbowa krola Aleksandra Jag. –  Adolf Pawinski – Warszawa 1897.

Andrzej Książyk was “Łożniczy” of King Aleksander Jagellon from 1503 to 1505. This position of cubicularius lectistrator is a court office granted to the nobleman (szlachcic) responsible for the royal bedroom. In the time of Alexander Jagellion, Łożniczy was just an honorific position given to a young nobleman as a royal expression of  gratitude. The office of private Chamberlain is certainly one of the most exclusive position in terms of access to the King.  Later, in the time of Stefan Batory, the holder of the position would receive the formal title of Chamberlain. During the reign of Stanislaw August, Chamberlains ruled on the private entourage of the king and built very influential positions.

Alexander Jagiellon had been Grand Duke of Lithuania since 1492 when he became King of Poland after the death of his brother Jan I Olbracht in December 1501. He was 40, didn’t know much about Poland and very few Polish supporters. Chronicles of his short reign (1501-1506) tell that he badly missed Lithuania, hardly spoke Polish, struggled in support to his Russian and Orthodox wife Helena and did not feel comfortable in Poland. King Alexander Jagiellon died in Vilnius, alone, without courtesans and only assisted by Helena.

Andrzej Książyk succeeded to the previous Łożniczy during the third year of the reign and held this position until King Alexander left Poland for Lituania. Here we can speculate about the reasons of such a royal favour. In 1503, the King was facing serious suspicions of Russian espionnage since most of his entourage was not Polish. Chronicles report a fierce confrontation in corridors between the Poles and the “Russo-Lithuanian” courtiers. To address the expectations of his subjects, King Aleksander had to shift the balance to the benefit of the Poles.  The presence of Andrzej Książyk at the Court needs to be investigated further. Was he recommended by a Polish grandee? Did he (or someone of his family) served the Jagellion dynasty in some battle grounds against the Ottomans? Alexander Jagiellon was not the greatest King of Poland but we can only be proud that Andrzej was chosen among all the dworzanin of the royal entourage.

At this stage of my research, I have no track records of Andrzej Książyk before 1503 and after 1505. I will try to get more about this discreet ancestor. Ponieważ Andrzej jest tego warta, muszę wrócić to kolejny dzień w Narodowej Bibliotece, prawda?

Marie-Jeanne, Brussels

Back to GENEALOGY

KZ1

 

 

 

 

 

 

 

HERBAZLIBER

 

 

 

 

 

 

Etymology of our name Książyk

Kazimierz Rymut examines the roots of our name in his book Nawiska Polaków – Słownyk historyczno-etymologiczny – Tom I – Polska Akademia Nauk – Institut Języka Polskiego – Kraków 1999

kza

His book reads: “Ksiądz 1627 – od ksiądz, ksiąze. W formach pochodnych nie można ustalić podstawy; mogą pochodzić też od książka” : (list of the 76 names below).

Kazimierz Rymut also specifies some dates according to genealogy references. His mention of ‘Książyk 1618″ refers to the book Antroponimia Polki od XVI do konca XVIII wieku (Tom II) from Aleksandra Cieslikowa and Katarzyna Skowronek. However, our name was acknowledged much earlier and Adam Boniecki specifies 1502 in Herbaz Polski. For a better understanding of his list, I suggest the following classification.

Bardzo dziękuję zespołowi Biblioteki Narodowej w Warszawie za życzliwą pomoc. Wszystkie komentarze są mile widziane.

All your comments are welcome.

Marie-Jeanne, Brussels

Back to GENEALOGY

names kz-page-001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

names kz-page-002

 

 

 

 

 

 

names kz-page-003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Książyk for America”

1926 was the 150th Commemoration of US Independence. The Polish government invited Polish citizens to sign the Polish Declarations of Admiration and Friendship for the United States         (Polskacover Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych). A collection of 111 manuscript volumes was compiled in Poland and delivered to President Calvin Coolidge at the White House. Capture5

Kazimierz Książyk, Jan/Jozef (?) Książyk    Stanislaw Książyk      signed the Declaration.

Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych  zbiór 111 tomów opracowanych w Polsce i dostarczonych do Białego Domu prezydentowi Calvinowi Coolidge z zamierzeniem uczczenia 150. rocznicy Deklaracji Niepodległości. Zbiór opracowany w 1926 zawiera pozdrowienia i podpisy przedstawicieli wszystkich szczebli władz II Rzeczypospolitej (z prezydentem Ignacym Mościckim i premierem Kazimierzem Bartlem na czele, oraz posłami na Sejm i senatorami Rzeczypospolitej), duchownych (z prymasem Aleksandrem Kakowskim), wojskowych, przedsiębiorców, naukowców oraz ok. 5½ miliona podpisów uczniów szkół polskich. Wśród sygnatariuszy Deklaracji był także m.in. Józef Piłsudski. MJ, Paris

CaptureCapture3

Capture2

Jak to było w Boryczówce? Wieś na Kresach

Capture

W 1995 roku, Władzik Rogowski przypomniał się:

Wyobraźcie sobie Boryczówkę: prawie tysiąc mieszkańców przed wojną, kościół, szkoła otoczona jesionami, młyn, figura Matki Boskiej z piaskowca. Błotnista droga, na której jesienią można było zgubić buty. Rzeka Porzeczka, most. Latem młodzi siadali na moście i śpiewali, aż niosło się pod las. Wieś dzieliła się na części jak na dzielnice – na Szwabówkę, Zastawie, Poddębinę, Glinniki, Za Wodą, Tamten Koniec. Ludzie żyli jak w dużej rodzinie. Połączeni więzami krwi. W co drugiej chałupie ciocia albo wujek. Jak nie Kitajczyk, to Mularczyk, jak nie Książyk, to Paluch, jak nie Rogowski, to Sierociński albo Janiszewski, Łukasiewicz, Popiel, Pietruszka, Tracz, Szczygielski, Woźniewicz i tak dalej. Żeby się jakoś odróżnić, wymyślali przydomki: Bajki, Barany, Kaczany, Kapusta, Potućka, nawet ksiądz miał przydomek – Burek….”

Czytaj więcej: Fifak z Wrocka

(Photo Stanisław Mularczyk)

Helena B.K. , Calgary   

Back to STORIES

Nie Przegap

CaptureProgram Kulturalny 2015 – Biblioteka Polska w Paryżu.

Nie przegap:

  • Piątek, 22 maj 14.30 –  Międzynarodowa Konferencja Zdrady i trauma po Jałcie
  • Piątek, 2 / Sobota, 3 Października – Debata – 1945 … dylemat i dramat Polaków na Zachodzie
  • Piątek, 6 Marca – Debata – Jak Europa Środkowa weszła w świecie komunistycznym (1945-1949)
  • Piątek, 4 Grudnia – Międzynarodowa Konferencja Stosunki polsko-ukraińskie po 1989

Programme Culturel 2015 – Bibliothèque Polonaise à Paris.

A ne pas manquer :

  • Vendredi 22 mai a 14h30 –  Colloque International Trahison et traumatisme après Yalta
  • vendredi 2 et samedi 3 octobre – 1945 … après la victoire, dilemme et drame des Polonais de de l’ouest
  • Vendredi 6 mai – Debat – Comment l’Europe Centrale est entrée dans le monde communiste (1945-1949)
  • Vendredi 4 décembre – Conférence Internationale Les relations polono-ukrainiennes depuis 1989

Programme 2015 (tylko po francusku)   Świetnie jutro jest piątek!

Bezpłatne. Rezerwacja – Gratuit. Sur réservation

evenements.shlp@bplp.fr

01.55.42.91.87

Michał, Paris

 

 

 

 

 

Portal to your Ksiazyk ancestry

genealogyThis blog is the portal of the Ksiazyk Community and a tool to access Ksiazyk People.

You are welcome to write your story (whatever the topic). You can post any documents, photos or videos.

This blog is a free access platform : everyone can post, without filtering process.

Your contribution can also be a fast track to find members of your Ksiazyk lineage. When you write about your Ksiazyk ancestors, always specify their [first name + name]. Other Ksiazyk People will find your references more easily.

Coming soon: a discussion Forum to share your questions and researches.

Marie-Jeanne, Brussels