Category Archives: Genealogy

Książyk Genealogy Researches

Genealogia genetyczna w praktyce

tree

Poznałam Profesora Łukasza Lubicz Łapińskiego  w zeszłym roku, na konferencji  zorganizowanej przez Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu. Powiedział mi, że Podlaskie był z pewnością najlepszy grunt dla badaczy genealogii genetycznej w Polsce. Podlaskie jest historyczną kolebką naszej rodziny Książyk i rodziny “drobnej szlachty” w tym regionie mają wspólne cechy. Według Pr Lubicz- Łapińskiego, testy genetyczne umożliwiają identyfikację i podłączenie rodów. Specyfika każdej rodziny są przekazywane przez pokolenia i stulecia. Na przykład, można znaleźć wspólne elementy w ciągu upływu tych 600 lat i około 14-18 pokoleń od wspólnego przodka.

Profesor Łukasz Lubicz Łapiński jest przyjazny, jasny i przede wszystkim on może to wyjaśnić w prostych słowach złożoność genetyki. Oto wideo relacja z wykładu dra. w Warszawskim Towarzystwie Genealogicznym 29 lutego 2016  na temat “Genealogia genetyczna w praktyce. Wykorzystanie badań DNA do analiz pokrewieństwa na przykładzie rodzin pogranicza mazowiecko-podlaskiego”.

Marie-Jeanne, Paris.

Back to GENEALOGY

Genealogia genetyczna w praktyce. Wykorzystanie badań DNA do analiz pokrewieństwa na przykładzie rodzin pogranicza mazowiecko-podlaskiego.

Książyk Village

Genealogy teams have achieved an outstanding work in Ukraine. In a few months time, they have sourced 364 documents of Książyk families. These documents record data before 1900 and they include 280 births, 51 deaths and 33 marriages.

The researches confirm that Książyk People were living in the hamlet of Boryczówka, near Trembowla, the main parish of the area, about 35 kilometers south of Ternopol. One Książyk is mentioned in Baworow (a hamlet nearby) and another Książyk is mentioned in Sokal (near Lwów).

Boryczowka

KRESY

gggggggggggggggggggggggg

gggg

Before WWII, Boryczówka was in Eastern Poland. 930 people were living there in 1900. During WWII, thousands Poles and Greek Catholic Ruthenians who considered themselves as Poles were massacred. Hundreds of thousands were expelled. In 1945, Poland lost all Eastern territories (Kresy) and Boryczówka is now located in Western Ukraine.

Considering that Książyk people were living in a very extensive family, naming rules were rather volatile. Frequently, the name of the mother “de domo” was added and sometimes this name was even used as the main family name. Therefore, records mention “Książyk” along with several family names (nazwisko) such as Golecki, Janiszewski, Kitajczyk, Kotkiewicz, Łukasiewicz, Mularczyk, or Paluch. To make it short, it seems that everybody in Boryczówka was more or less a Książyk.

“Wyobraźcie sobie Boryczówkę (…) Ludzie żyli jak w dużej rodzinie. Połączeni więzami krwi. W co drugiej chałupie ciocia albo wujek. Jak nie Kitajczyk, to Mularczyk, jak nie Książyk, to Paluch, jak nie Rogowski, to Sierociński albo Janiszewski, Łukasiewicz, Popiel, Pietruszka, Tracz, Szczygielski, Woźniewicz i tak dalej. Żeby się jakoś odróżnić, wymyślali przydomki: Bajki, Barany, Kaczany, Kapusta, Potućka, nawet ksiądz miał przydomek – Burek….”          Władzik Rogowski , 1995.

The oldest record of Książyk People in Boryczówka is the christening of Pawel Książyk in 1774, son of Franciszek and Marianna. This event was recorded in Sokal. Other older documents date back 1826 and were recorded in Trembowla.

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Ukraine 1826

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

– Death of Tomas Książyk (aged 10 months) and Catharina Książyk (aged 18 months);

Ukraine UR 1826

– Birth of Kaspar, son of Pawel Paluch and Rozalia Książyk.

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

– Sebastian Książyk recorded as the godfather of Gregory Kzychowka (?).

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Link to the General Książyk record

Link to the Ukrainian Książyk record

Suggested post: Jak to było w Boryczówce? Wieś na Kresach

This genealogy research is a work in progess. We can only be grateful to Bozena Balaw who worked with much patience and dedication in the Central Archives of Historical Records in Warsaw (Archiwum Główne Akt Dawnych).

Marie-Jeanne C.K., Paris

Back to GENEALOGY

From 123 to 495

Thanks to the remarkable work of Bozena Balaw, the number of documents related to Książyk People recorded in http://www.geneszukacz.genealodzy.pl/ has boomed from 123 in February 2015 to 495 in February 2016.

These new records have been sourced from the Central Archives of Historical Records (Archiwum Główne Akt Dawnych) in Warsaw. They have identified an impressive number of Książyk families in Boryczówka, a hamlet located in the vast region of Ukraine that was inside the borders of Poland before 1945. 

Therefore, the balance regarding the presence of Książyk People before 1900 has shift  with 131 documents (26%) recorded in “mainland” Poland and 364 documents (74%) recorded in “Kresy” Ukraine.

To know more about the Książyk people of Ukraine, read the following post “Książyk Village“.

Marie-Jeanne C.K., Paris

Back to GENEALOGY

Luty 2015

 

 

 

 

 

 

Luty 2016

 

Książyk and Księżyk

 Summary of the previous episodes:

♦    Some members of the Paprzyca family from the Kuszaba Clan arrived in the Niewino area (Podlaskie) during the early 15th c.;

♦    These families decided to bear the name of Niwiński to reflect their settlements in several hamlets in the vicinity of the Niewino villages;

♦    After a few generations, a branch of the Niwiński family used the nickname “Książyk” to differentiate from other members.

In the late 18th and early 19th centuries, Książyk people were still living in the area of the Niewino villages (parish of Wyszki) from which our family is originating. The records available on geneteka.pl locate a Książyk family in Liza, a hamlet from the parish of Topczewo. Actually, today there are two Liza hamlets: Liza Stara and Liza Nowa, distant by some 2 km. They are located in the district of Poświętne (Białystok County). The parish of Topczewo was founded in 1433.

Wyszki

Liza

1.         Książyk and Księżyk

The records of geneteka.pl are still uncomplete and to date, the documents are not available online.  The reading highlights a confusion between the names Książyk and Księżyk in one same family. The genealogy tree of this Książyk family in Liza below needs confirmation.

KZ Liza

 

This  confusion between the letters Ą/ą and Ę/ę  is a very interesting point that underlines the extent to which the orthography of names was somewhat uncertain before the mid-19th century. Ą/ą sounds like a French “on” while Ę/ę sounds like a French “in” (the English phonems “on” and “in” sound differently).  Other whimsical interpretations of the letter Ą/ą are possible. As an example, we found documents from our family in Grochale Górne (Mazowie) that read Ksionżyk. However, in the record from Liza, our name ends with a “-yk”. This writing confirms that Książyk is not Książek! 

2.      Poland and Lituania

The records of this Książyk family in Liza are kept in different places that reflect the history of the area of Podlaskie.

⇒ For records of the late 18th century: Archives of Vilnius (Państwowe Archiwum Historyczne w Wilnie) and Archives of the Drohiczyn Diocese (Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie).

⇒For records of the early 19th century: Archives of Bialystok in Lomza (Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży) and Archives of the diocese of Lomza (Archiwum Diecezjalnym w Łomży).

3.   Still there?

We found an article from Poranny.pl written in 2007 that mentions an Iwanowski-Księżyk family in Liza Stara before the Second World War.  The name Liza comes from a river but the author proposes a nice legend about the daughter of a wealthy man who was inspired by the Mona Lisa of Leonardo da Vinci. In 2009, Agnieszka Wisniewolska produced a short-cut movie “Skrawek Ziemi – Liza Stara” (WSAP Production). On the pictures below: traditionnal houses in Liza Stara.

According to mojkrewni.pl,  914 Księżyk and 285 Książyk are living in Poland.  Księżyk people are not living in the area of Poświętne any more. However,  a handful  of them is located in Białystok and several families are still living in Podlaskie.  Some Książyk people are living 63 km eastward in Hajnówka, a small town close to the border with Belarus.                   

LIZA STARA2

LIZA STATA3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Jeanne C.K., Paris

Back to GENEALOGY

Co znaczy to słowo “Paprzyca”?

Osumowanie poprzednich odcinków:

♦ Niektórych członków rodziny z Paprzyca Clan przyjeżdżali i osiedlili się w Niewino (Podlaskie) w początku 15 w.;

♦ Rodziny te Postanowiłem nosić nazwę Niwiński, aby w celu potwierdzenia swojej obecności w kilku wioskach w pobliżu Niewino;

♦ Po kilku pokoleń, gałąź rodziny Niwiński używany przydomek “Książyk” aby odróżnić się od innych członków; 

♦ Nasza rodzina jest Książyk z rodu Niwiński h. Paprzyca.

Nasz herb przedstawia kamień młyński.

 

BLASON1

meules

 

 

 G G GY G I G  T    TYI GYW opisie naszego herbu, tłumaczyliśmy słowo “Paprzyca” na oko lub sercu młyński. W rzeczywistości, paprzyca jest element mechanizmu, który pozwala, aby koło obraca się. Oto niektóre definicje:

MILLSOTNE1

1.      “Drewniane, a w późniejszych czasach stalowe wrzeciono dolnym swym końcem gnieździło się w panewce umieszczonej na poziomej belce, górny zaś koniec miało utwierdzony w trójramiennej stalowej kształtce, zwanej paprzycą, umieszczonej w gniazdach, czyli wyżłobieniach w oku bieguna (górny, ruchomy kamień młyński z mocowaniem mechanizmu obrotowego). Wprawiona w ruch paprzyca powodowała zatem ruch obrotowy bieguna”.

źródłowy: Marek Żukow-Karczewski, art. Młyny wodne. Antyczna technika w swojski klimat wpisana

MEULE2

2.     “Składały się one z nieruchomego kamienia dolnego i obrotowego górnego, nazywanego biegunem. W XVIII wieku uzupełniono je o nowe elementy w postaci paprzycy, wrzeciona oraz długiej żerdki ułatwiającej obracanie bieguna”. 

źródłowy: Joanna Radziewicz, art. Młynarstwo – rzemiosło zapomniane, kultura i tradycje ludowe.

MEULE2

3.    “Dolny koniec wrzeciona opiera się na panewce umieszczonej na poziomej belce, górny koniec wrzeciona jest zamocowany w paprzycy. Paprzyca to stalowa sztabka trójramienna zamocowana w wyżłobieniach (gniazdach) znajdujących się w oku bieguna, która przez swój ruch wprawia w ruch obrotowy biegun“.

źródłowy:  Mariusz Foks, Monika Śliwińska, art. Młynarstwo wodne Lubelszczyzny.

Capture

4.   “Typowe żarna rotacyjne składają się z kamieni żarnowych, osi, paprzycy, rączki (żerdki – kierownicy, żarnówki), kadłuba i mechanizmu regulującego rozstaw kamieni“.

źródłowyWikipedia

MEULE4

5.   “Oś kamieni stanowiło kute wrzeciono, którego dolny koniec osadzony był na stale w łożysku z mosiężną panewką, górny zaś koniec tkwił w żelaznej płytce zwanej paprzycą. Nad biegunem umieszczony był kosz zapasowy okuty dwiema klamrami“.

źródłowy: Zygmunt Kubrak, art. Młyny zbożowe w dobrach zamechskich w okresie gospodarki folwarczno – pańszczyźnianej od XVI do początku XIX w., Przemyskie Zapiski Historyczne, 1993.

meule5

6.      Żelazna sztaba pod kamieniem młyńskim, w której obraca się wrzeciono:

– Wiatrak także pusty, tylko liny są, nie masz blachy i paprzyce, ani oskardów. InwKal I 233.

– Na tej młyniczce jest kamień jeden młyński i oddano mi żelazo, to jest 2 wrzeciona, 2 czopy i żelazne 2 obręcze i panewkę, i paprzyce.  InwKal I 338.

– Porządki żelazne, jako to wrzeciona 2 przy każdym kole, czopów walnych 4, paprzyce 2, panewki 2 i insze porządki drzewiane do młyna idomełcia należące. InwKal I 353.

– Wybierków 2, lij jeden, kosz, żarna z kamieniem i paprzycą, i z wrzecionem, żelazne. InwKal I 363.

– To [wrzeciono] końcem spodnim widlástym, wchodząc w dziury páprzyce kámięniowey, kámień obráca stoiący na spodnim wrzecionie, ktorym Młynarz do potrzeby podnosi kámień. SolArch 96.

– Naprzód tedy takie sprzęty i porządki do młynarza pozostałe żelazne: wrzecion dwie, paprzyc dwie, obręczy żelaznych dwie, świder kęsowy, świder sworniowy, topór, klamra, piła. KsJaz 77.

– CLAQUET […] NAD[P?]LATACZ deszczka mała we młynie służąca do paprzycy ktora wielki hałas czyni. DanKolaDyk I, 312.

– Blisko niey [śmierci] stoią pracowite żarna, Paprzyca, kamień kręcąc gwałtu woła, Bez smarowidła darmo piszczy, skrzypie. DrużZbiór 427.

źródłowy: PK, Elektroniczny słownik języka polskiego XVII i XVIII wieku.  

Marie-Jeanne C.K., Paris

Our legends with Queen Kinga and Queen Jadwiga

Summary of the previous episodes:

♦    Some members of the Paprzyca family from the Kuszaba Clan arrived in Niewino (Podlaskie) during the early 15th c.;

♦    These families decided to bear the name of Niwiński to reflect their settlements in several hamlets in the vicinity of Niewino ;

♦    After a few generations, a branch of the Niwiński family used the nickname “Książyk” to differentiate from other members.

♦    The first Książyk might be Maciej, son of Andrzej Niwiński who died in 1542.

Our researches have sourced two alternative stories about the origins of our Niwiński ancestry. Interestingly, these origins are reportedly related to the most prominent Queens of Poland during Middle Age times: Queen Kinga and Queen Jadwiga.

1.     Queen Kinga and Niwka: unconfirmed story

In 1239, Polish King Bolesław V the Chast (Bolesław Wstydliwy) decided to marry Kinga (Cunegunda), the daughter of Hungary King Bela IV. She came to Krakow with a suite of courtiers. Among them was a Slavic knight born in Slovakia (at this time a region integrated in the Hungary kingdom). Chronicles report that he had dark hair and a surprising coat-of-arms. His blazon did not picture traditional heraldry emblems. The escutcheon displayed a millstone and the helm wasn’t topped by feathers but by 8 puppies. This coat-of-arms was referred as belonging to the Paprzyce. This Paprzyca knight became a favorite in the court and he received a piece of land in Niwka, a village of Malopolska near Tarnow. Inspired by the name of the village, his family took the name of Niwiński or Niewiński.

Remark: This story has to be confirmed from further researches. The establishment of the Paprzyca nobility is acknowledged between 1249 and 1296.  However, the reference books that we have examined at the Biblioteka Narodowa in Warsaw do not mention any Slovak origin.

Kinga

                                                                                                   

King Bolesław and Queen Kinga had a life of devotion and mortification. Their marriage was never consummated. After the death of her husband, Queen Kinga (Cunegonda) joined the Poor Clares monastery at Sandec (Stary Sącz) and lived a contemplative and austere life. She was beatified in 1690 and canonized in 1999.

 

 

 

2.    Queen Jadwiga and Niewino: converging facts

According to another legend, two Niwiński (Niewińscy/Niwińscy) knights were present in the royal suite of Princess Jadwiga (Hedwig) of Hungary when she came from Visegrád to Krakow in 1383. We can imagine what was this experience for a 10 year girl leaving her country to marry a “Lithuanian pagant” three time her age and who speaks a foreign langage. In gratitude for their services, Queen Jadwiga granted the Niwiński knights some pieces of land in Podlaskie and they established their families in the villages Niewino Borowe, Niewino Stare, Niewino Leśne,  Niewino Popławskie, Niewino Kamieńskie. They also developed estates in Sasiny and Zakrzewo, two villages of the same area near Wyszki.

Remark: Historians of the Wyszki area confirm that Paprzyca knights came in the early 15th c. in Podlaskie, settled in the Niewino area, took the name of Niwiński and then Książyk after a few generations. There are several records of the Książyk family during the 16th c. in Niewino Stare, Niewino Leśne and Niewino Popławskie.

 

Jadwiga

                                                                                                  

The daughter of Louis I of Hungary, Princess Jadwiga was crowned “King of Poland” at the age of 10. She succeeded Casimir III, the last King of the Piast dynasty who had no descendants. She reigned from 1384 to 1399. Her marriage to Grand Duke of Lithuania Władysław II Jagiełło founded the powerful union of Poland and Lithuania. She died at the age of 24 and left no children. Queen Jadwiga was canonized in 1997.

 

 

Many references are mentoning this legend of Paprzyce knights arriving in Poland with Queen Jadwiga. Below are the notes provided by an author (identity to be confirmed) who refers to the Paprzyce with the alternative name of Kuszaba.

INCONNU1

 

Source: http://www.genealogia.okiem.pl/niewinski.htm#konstanty, Joseph Niewiński, 2005.

Marie-Jeanne C.K., Paris

Back to GENEALOGY

Was Maciej the first official Książyk?

URUSKI2URUSKI1

 

 

 

 

 

 

 

uruski

 

Summary of the previous episodes:

♦    Some members of the Paprzyca family from the Kuszaba Clan arrived in Niewino (Podlaskie) during the early 15th c.;

♦    These families decided to bear the name of Niwiński to reflect their settlements in several hamlets in the vicinity of Niewino ;

♦    After a few generations, a branch of the Niwiński family used the nickname “Książyk” to differentiate from other members.

We found a book that tells more on this story: Family Heraldry of Polish nobility (Rodzina Herbaz szlachty Polskiej) – Seweryn Hrab Uruski, Adam Amilkar Kosiński, Aleksander Włodarski. Tom XII – Warsaw, 1915.

In this book, we learn that Maciej (son of Andrzej Niwiński) used the name Książyk.  In 1569, his son Stanisław Książyk took the oath of allegiance to the Polish King Sigmund August II, confirming the “official” name of Książyk for his family.

excerpt:

“NIWIŃSKI h. PAPRZYCA. Family with minor nobility from Podlaskie who took the name from the village Niewino, in the Bielsko area. Andrzej, Maciej, Marcin, Piotr and Wojciech, sons of Andrzej, 1542. Warzryniec, son of Grzegorz, with the son of Jan, inherit Niewino Borowe in 1545. Stanisław, the son Maciej Książyk with other members of the szlachta of Podlaskie  took the oath of allegiance to the Polish Crown in 1569 and is succeeded by his sons Jakub and Maciej in 1586. Sebastyan, son of Maciej, 1586. Warzyniec, son of Mikołaj, inherits Niewino Popławskie in 1586. Stanisław, Maciej, Marek and Michał, sons of Wojciech, inherits Niewino in 1586. Benedikt, heir of Niewino, married to Anna from Tuszowie in 1589. Adam and Nikodem, sons of Maciej, 1593.

 Jan Książyk had three sons: Jan, Teofil and Tomasz,1610. Maciej from Niewino Leśne, is vicar at Ciechonów and Kuczyn in 1613”.

niwinski 1

The year 1586 seems to be very important with several transmissions of inheritance in the Książyk family. Below is an attempt to draw a provisional genealogy tree from the names mentioned. Considering that the information is rather confusing and incomplete, this tree should be worked further.

niwinski ksiazyk tree

We know that Książyk was a name used earlier in the 15th c. Read the post Andrzej Ksiazyk, Chamberlain of King Aleksander Jagello”. Consequently, the names Niwiński i Książyk were used and mixed together for a long time.

One question remains: what is the link between Andrzej Niwiński and Andrzej Książyk ?    Andrzej Książyk held his position of Chamberlain of the King in 1503-05.                                     Andrzej Niwiński (father of Maciej Książyk) died in 1542.
Are they one and the same person?

 

Marie-Jeanne C.K. (Paris) and Jozef K. (Nowy Dwór Mazowiecki)

Czy Maciej był pierwszym oficjalnym Książyk?

URUSKI1URUSKI2

                                                    uruski

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Streszczenie poprzednich odcinków:

♦    Członkowie rodziny Paprzyca klanu Kuszaba przybyły do Niewino (Podlaskie) w początku 15  wieku;

♦    Te rodziny zdecydowali się użyć nazwy Niwiński;

♦    Kilka pokoleń później do odróżnienia, niektórzy członkowie Niwińskach używaly nazwy “Książyk”.

Znalazłamy jedna książkę, kto mówi więce: Rodzina Herbaz szlachty Polskiej – Seweryna Hrabiego Uruskiego, Adama Amilkara Kosińskiego, Aleksandra Włodarskiego. Tom XII – Warszawa, 1915.

W tej książce, dowiadujemy się, że Maciej (syn Andrzeja Niwiński) przyjął imię Książyk.  W 1569 roku, syn Stanisław Książyk  złożył przysięgę na wierność polskiego króla Zygmunta II Augusta, stając się pierwszym “oficjalnym” Książyk.

excerpt:

“NIWIŃSKI h. PAPRZYCA. Zagrodowa podlaska szlachta wziela nazwisko od wsi Niwnica, w ziemi bielskiej. Andrzej, Maciej, Marcin, Piotr i Wojciech, synowie Andrzeja 1542 r. Wawrzyniec, syn Grzegorza, z synem Janem dziedzice Niwina Borowego 1545 roku. Stanisław, syn Macieja  Książyk, zlozyl z inna szlaczta podlaska przysiege wiernosci Koronie polskiej 1569 r. i zostawił synów, Jakuba i Macieja 1586 roku. Sebastyan, syn Macieja 1586. Wawrzyniec, syn Mikołaja, dziedzic Niwina-Popławy 1586 roku. Stanisław, Maciej, Marek i Michał, synowie Wojciecha, dziedzice Niwina 1586 roku. Benedykt, dziedzic Niwina, zonaty z Anna z Tuszowie 1589 roku. Adam i Nikodem, synowie Marcina, 1593 roku.                                                                                                                                                                Jan Książyk miał synow: Jana, Teofila i Tomasza 1610 r. Maciej z Niwina Leśnzgo, pleban w Ciechonowi i Kuczynie 1613 r“.

niwinski sv

                                                                                                                                                                        Rok 1586 wydaje się być bardzo wazna z  wielu transmisji dziedziczenia w rodzinie. To jest esej, aby zrobić drzewo genealogiczne z nazwami wymienionymi. Ale z pewnością jest to mylące i niekompletne.

niwinski ksiazyk tree

 

Wiemy, że nazwa Ksiazyk był użyto wcześniej w początku 15 wieku.  Przeczytaj ten artykuł “Andrzej Książyk, Łożniczy króla Aleksandra Jagiellończyka”. Więc “Książyk” jest początkowo pseudonim, obie nazwy Niwiński i Książyk dawna stosowane razem w tym samym czasie.

Pozostaje jedno pytanie:  co to jest związek między Andrzej Niwiński i Andrzej Książyk ?
Andrzej Książyk trzymał swoją pozycję Łożniczy króla w 1503-1505.
Andrzej Niwiński (ojciec Macieja Książyk) zmarł w 1542.
Czy oni są sama osoba ?

                                                                                                                                                                           Marie-Jeanne C.K. (Paris) i Jozef K. (Nowy Dwór Mazowiecki)

How Paprzyca became Książyk

1.  Paprzyca knights settle in Niewino hamlets

During the early 15th c. Knights bearing the Paprzyca coats-of-arms arrived and settled in the area of Bielsk Podlaski (Podlasie). Their provenance remains unknown but they received a substantial land estate representing about 50 włóka, a superficy equivalent to 897 hectares (1 Volok = 17.955 hectares or 44.37 acres). This property became the initial nucleus of their noble estate in the village of Niewino, also formerly known as Niwino.  The presence of Niwiński  families is also confirmed in Malinowo, a village mentionned for the first time in 1512. The village was established in the “noble area” of Niewino.

Probably, the first settlement in this area was established by people from the extended Paprzyca family from the Kuszaba Clan. In 1528, 7 families of knights herbu Paprzyca which means “from the Paprzyca coat-of-arms” were recorded in Niewino Stare.

niewino-300x209Niewino Stare is one of the 5 Niewino hamlets from the parish of Wyszki. They are located in Eastern Poland, in the distict/powiat of Bielski, near Bielsk Podlaski (Province/Województwo of Podlasie).

bielsk

villages2.   This local nobility takes the name Niwiński

This local nobility took the name of the Niwino/Niewino village and adopted the name of Niwiński/Niewiński herbu Paprzyca. Over the centuries, some of them also used the coats-of-arms of the Nowina, Łabędź and Lubicz. Most of the families from these Podlasie areas were not well-off people. They were members of the “small nobility” (szlachta) who remained on their land and did not achieved successful careers. We lack data regarding their history. However, some of the Niwiński had a different profile. They have been portrayed by Count Uruski (1817-1890) in his 15-volume book Heraldry of Polish Nobility published in 1915.

3.   A Niwiński family uses the nickname Książyk 

To differentiate from other Niwiński people, some prominent families decided to use the nicknames Chreba and Książyk. With time, this nickname became a name and a new branch of the Niwiński nobility was established and soon confirmed in official documents.

Chronicles tell that some Niwińsky raised from the petty gentry to become middle-nobles (szlachta zamożna). However, those who remained in the Niwino area remained in a statute of small nobility. Still, some of them were rather wealthy. As an example, Sebastian Niwińsky gave a 6 voloks (107,4 hectares) estate to his son Maciej Książyk .

Recommended reading: Was Maciej, the first official Książyk?

4.   Nobility Rights not claimed?

From 1772 to 1918, after a series of 3 partitions, the Podlasie region of Poland was under Russian occupation. In the first half of the 19th c., the Russians ruled that Polish nobility had to be verified and certified and therefore had to prove their origins. Some members of the Niewiński family successfully obtained the acknowledgement of their privileges and entered on the list of “legitimated nobility” (Szlachta wylegitymowana). In the years 1843-1860 they have been “confirmed as nobles and enrolled into the books of the nobility of the Bialystok district.”

But many of szlachta families failed to prove their claim, in particular families who were using ancestral surnames. For those who had left the District, it was very difficult to demonstrate evidences. For those who were living far away in the Polish territories occupied by Germany or Austria, it was impossible. Most of the nobility of these areas was “eternal nobility” (szlachtą odwieczną), but they were not able to prove it. These people were unable to trace their titled ancestor, to provide the required documents and to pay the cost of registration at the administration offices. Many failed to pass this infamous verification procedure. In particular, the nobility of the surrounding areas of Topczewa and Wyszki failed to prove their rights.

Wyszki

Today, are living in Poland 1 Kuszaba, 38 Paprzyca, 600 Niwiński and 285 Książyk people (source www.moikrewni.pl).

Reference: Historia powstania wsi Niewino Stare , Historia Malinowo.

Marie-Jeanne C.K., Paris.

 

Jak Paprzyca stali się Książyk?

 

 

1. Paprzyca rycerze osiedlenie się w Niewino przysiółków

W XV wieku w okolice Bielsk Podlaski (Podlaskie) przybyli rycerze herbu Paprzyca. Nie wiadomo skąd pochodzili, otrzymali duże nadanie ziemskie w tej okolicy zapewne około 50 włók, które stało się zaczątkiem okolicy szlacheckiej Niewino, zwanej niegdyś również Niwino. Obecność rodzin Niwiński jest również potwierdzona w miejscowości Malinowo, wsi wymieniono po raz pierwszy w 1512 roku wieś została założona w “terenie” z Niewino szlachetnego. Zapewne właśnie tutaj powstało pierwsze osiedle rycerzy herbu Paprzyca. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1528 roku, kiedy to notowano Seło Staroie Niewino 7 rodzinami rycerskimi.

niewino  Istnieje 5 Niewino przysiółki w gminie Wyszki, powiecie bielskim, w województwie podlaskim. 

2. Ta lokalna szlachta bierze nazwę Niwiński

Tutejsza szlachta przyjęła nazwisko Niwiński, zwani czasem również Niewińskimi herbu Paprzyca. W ciągu wieków część z nich używała  również herb Nowina, Łabędź i Lubicz. Z czasów XVI wieku wspomina się wielu Niewińskich. W XVII wieku niektórzy z nich doszli już do pewnego znaczenia w ziemi bielskiej. Zatem niektórzy Niwińscy wybili się spośród drobnej szlachty stając się średniozamożnymi szlachcicami

Większość rodów z tych okolic było nie zamożnymi rodami, które nie zrobiły wielkiej kariery i  często brak o nich danych w Herbarzach, z Niwińskimi jest inaczej. Są opisywani przez Herbarz hrabiego Uruskiego.

3.     Używali przydomków Książyk

Aby odróżnić się od innych ludzi Niwiński, niektórzy wybitni rodziny postanowił użyć pseudonimów Chreba i Książyk. Z czasem stało się to nazwa. Nowa gałąź szlachty  powstała niezadługo i potwierdzone w oficjalnych dokumentach.

Kroniki mówią, że niektóre Niwińsky podbił z drobnej szlachty, aby stać się średnim (szlachta zamożna szlachta). Jednak ci, którzy pozostali w strefie Niwino pozostał w statucie małej szlachty. Mimo to, niektóre z nich były dość bogaty. Jako przykład, Sebastian Niwińsky dał 6 (107,4 ha voloks) Nieruchomość do syna Macieja Książyk.

kuszaba

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Książyk z rodu Niwiński h. Paprzyca

Zalecany artykuł: Nas Herb

 

4.   Prawa Szlachta nie Twierdził?

W pierwszej połowie XIX wieku zaborca rosyjski zarówno w Królestwie Polskim jak i w Cesarstwie przeprowadził weryfikacje polskiej szlachty, należało udowodnić swoje pochodzenie.  Większość szlachty z tych okolic była „szlachtą odwieczną”, lecz nie byli w stanie tego udowodnić, należało mieć utytułowanego przodka, dokumenty to stwierdzające oraz pieniądze, gdyż podanie do urzędów kosztowało. Szlachta z okolic Topczewa i Wyszek w przeważającej części nie zdołała udowodnić swych praw, jednak Niewiński dokonali tego. W latach 1843-1860 zostali „wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty okręgu białostockiego”.

villages

Ref: Historia powstania wsi Niewino Stare

Marie-Jeanne, Brussels

Back to GENEALOGY

Książyk are Niwiński and Paprzyca

 

 The Paprzyca were a prominent family in the Kuszaba Clan. They settled in Niewino (Podlaskie) during the early 16th century and became the Niwiński family. After a couple of generation, a branch of the Niwiński used the nickname “Książyk” to differentiate. The nickname became rapidly a new family name. Therefore, many reference books specify that the Książyk family is a branch of the Niwiński from the  Paprzyca Clan.

This page presents some of the most usual references.

  1.   Aleksander Dr. Stekert, Przydomki Polskie, Litewskie i Rusińskie, page 65

herbaz

herbaz2 g qdvr

 

huv gr egfhyuk gferukwgy vfu qegfyuqe bohuob ehyuob qerhfyu oqebhuqerobheruio

2.   Dr. Starykon-Kaspzycki, Michał Dmowski , Wykazy Polskich Rodzin Szlacheckich, Tom VI

Starykon0 Starykon Starynkon2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Janusz Starykoń-Kasprzycki, Michał Dmowski, Polska Encyklopedia Szlachecka, Warszawa 1994 (reprint wydania z lat 1935-1939), Tom IX, page 87.         

 

JANUSZ2

 

 

   4.   Kasper Niesiecki,  Herbarz Polski, Tom VII, 1841

niesiecki1 Niesiecki2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DB HUIEP GHURIPO GJIOPR JIOP GJIROP RJIOP JRIGOPR JGIOP JUIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    Emilian von Żernicki-Szeliga, Der Polnische Adel und die demfelben hinzugetretenen anderschlandischen Adelsfamilien, Hamburg 1900

zernicki szeliga2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zernick szeliga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVG YSEUIV GFYUIF EGSYUVFI SEGYFU7ISEB

6. Ignacy Kapicy Milewski, Herbarz, Krakow 1870

MILEWSKI

MILEWSKI0

MILEWSKI3

Milewski1

 

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MILEWSKI2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Jeanne C.K., Paris

Back to GENEALOGY

 

 

 

 

 

 

Andrzej Książyk, Łożniczy króla Aleksandra Jagiellończyka

Skartabellat szlachta?  Szlachta zaściankowa? Szlachcice zagrodowi? Gołota szlachecka? Drobna szlachta?  Jeszcze nie wiem i to nie ma znaczenia.  Wczoraj, w Bibliotece Narodowej w Warszawie, spotkałam się z Andrzejem Książyk. On jest interesującym facetem.

Andrzej Książyk is mentioned in two books:

Herbarz Polski  tome XIII (page 59-60) – Adam Boniecki – Warszawa 1909.

Liber Quitantarium Alexandri Regis ab a. 1502 ad 1506 – Ksiega skarbowa krola Aleksandra Jag. –  Adolf Pawinski – Warszawa 1897.

Andrzej Książyk was “Łożniczy” of King Aleksander Jagellon from 1503 to 1505. This position of cubicularius lectistrator is a court office granted to the nobleman (szlachcic) responsible for the royal bedroom. In the time of Alexander Jagellion, Łożniczy was just an honorific position given to a young nobleman as a royal expression of  gratitude. The office of private Chamberlain is certainly one of the most exclusive position in terms of access to the King.  Later, in the time of Stefan Batory, the holder of the position would receive the formal title of Chamberlain. During the reign of Stanislaw August, Chamberlains ruled on the private entourage of the king and built very influential positions.

Alexander Jagiellon had been Grand Duke of Lithuania since 1492 when he became King of Poland after the death of his brother Jan I Olbracht in December 1501. He was 40, didn’t know much about Poland and very few Polish supporters. Chronicles of his short reign (1501-1506) tell that he badly missed Lithuania, hardly spoke Polish, struggled in support to his Russian and Orthodox wife Helena and did not feel comfortable in Poland. King Alexander Jagiellon died in Vilnius, alone, without courtesans and only assisted by Helena.

Andrzej Książyk succeeded to the previous Łożniczy during the third year of the reign and held this position until King Alexander left Poland for Lituania. Here we can speculate about the reasons of such a royal favour. In 1503, the King was facing serious suspicions of Russian espionnage since most of his entourage was not Polish. Chronicles report a fierce confrontation in corridors between the Poles and the “Russo-Lithuanian” courtiers. To address the expectations of his subjects, King Aleksander had to shift the balance to the benefit of the Poles.  The presence of Andrzej Książyk at the Court needs to be investigated further. Was he recommended by a Polish grandee? Did he (or someone of his family) served the Jagellion dynasty in some battle grounds against the Ottomans? Alexander Jagiellon was not the greatest King of Poland but we can only be proud that Andrzej was chosen among all the dworzanin of the royal entourage.

At this stage of my research, I have no track records of Andrzej Książyk before 1503 and after 1505. I will try to get more about this discreet ancestor. Ponieważ Andrzej jest tego warta, muszę wrócić to kolejny dzień w Narodowej Bibliotece, prawda?

Marie-Jeanne, Brussels

Back to GENEALOGY

KZ1

 

 

 

 

 

 

 

HERBAZLIBER

 

 

 

 

 

 

Etymology of our name Książyk

Kazimierz Rymut examines the roots of our name in his book Nawiska Polaków – Słownyk historyczno-etymologiczny – Tom I – Polska Akademia Nauk – Institut Języka Polskiego – Kraków 1999

kza

His book reads: “Ksiądz 1627 – od ksiądz, ksiąze. W formach pochodnych nie można ustalić podstawy; mogą pochodzić też od książka” : (list of the 76 names below).

Kazimierz Rymut also specifies some dates according to genealogy references. His mention of ‘Książyk 1618″ refers to the book Antroponimia Polki od XVI do konca XVIII wieku (Tom II) from Aleksandra Cieslikowa and Katarzyna Skowronek. However, our name was acknowledged much earlier and Adam Boniecki specifies 1502 in Herbaz Polski. For a better understanding of his list, I suggest the following classification.

Bardzo dziękuję zespołowi Biblioteki Narodowej w Warszawie za życzliwą pomoc. Wszystkie komentarze są mile widziane.

All your comments are welcome.

Marie-Jeanne, Brussels

Back to GENEALOGY

names kz-page-001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

names kz-page-002

 

 

 

 

 

 

names kz-page-003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Książyk for America”

1926 was the 150th Commemoration of US Independence. The Polish government invited Polish citizens to sign the Polish Declarations of Admiration and Friendship for the United States         (Polskacover Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych). A collection of 111 manuscript volumes was compiled in Poland and delivered to President Calvin Coolidge at the White House. Capture5

Kazimierz Książyk, Jan/Jozef (?) Książyk    Stanislaw Książyk      signed the Declaration.

Polska Deklaracja o Podziwie i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych  zbiór 111 tomów opracowanych w Polsce i dostarczonych do Białego Domu prezydentowi Calvinowi Coolidge z zamierzeniem uczczenia 150. rocznicy Deklaracji Niepodległości. Zbiór opracowany w 1926 zawiera pozdrowienia i podpisy przedstawicieli wszystkich szczebli władz II Rzeczypospolitej (z prezydentem Ignacym Mościckim i premierem Kazimierzem Bartlem na czele, oraz posłami na Sejm i senatorami Rzeczypospolitej), duchownych (z prymasem Aleksandrem Kakowskim), wojskowych, przedsiębiorców, naukowców oraz ok. 5½ miliona podpisów uczniów szkół polskich. Wśród sygnatariuszy Deklaracji był także m.in. Józef Piłsudski. MJ, Paris

CaptureCapture3

Capture2

Portal to your Ksiazyk ancestry

genealogyThis blog is the portal of the Ksiazyk Community and a tool to access Ksiazyk People.

You are welcome to write your story (whatever the topic). You can post any documents, photos or videos.

This blog is a free access platform : everyone can post, without filtering process.

Your contribution can also be a fast track to find members of your Ksiazyk lineage. When you write about your Ksiazyk ancestors, always specify their [first name + name]. Other Ksiazyk People will find your references more easily.

Coming soon: a discussion Forum to share your questions and researches.

Marie-Jeanne, Brussels

 

Navigating Geneteka

Are you searching your Książyk ancestry?

Geneteka.pl is an excellent tool. Some 14,7 million Polish people living between 1700 and 1900 have been identified in the data base. 119 Książyk people have been documented between 1700 and 1900. Official documents (births, wedding, deaths) are scanned. With Geneteka,  I found the  documents about my Great Great Father Walenty Książyk, his father Błażej Książyk and his wife Jozefa Krzyna. Geneteka also traces my Krzyna family line back to 1735.

You have to check regularly on Geneteka because the data base is a work in process. More names are added every months. You can also contact the volunteers who collected the data of your Książyk ancestry line.

The guidelines to navigate Geneteka are available on www.ksiazyk.com.

I wish you all a good navigation and a happy journey with our ancestors.

Marie-Jeanne, Brussels

Back to GENEALOGY
Capture