Category Archives: Uncategorised

Happy New Year

Szczęśliwego nowego roku dla Książyk i przyjaciółmi. Niech 2015 przyniesie  najlepsze i wiele więcej.

Happy New Year to all the Ksiazyk people and their friends. May 2015 bring you the best and much more.

Bonne année à tous les Ksiazyk et à leurs amis. Que l’année 2015 vous apporte le meilleur et plus encore.

Myrande, Paris